کاردرمانی ارتوپدی دست

کاردرمانی ارتوپدی دست

به ارائه مداخلاتی از کاردر مانی جسمی که به طور ویژه بر روی عملکرد های مچ,انگشتان,کف دست,مهارت دیواری و دستی ,مهارت های حرکتی دست و انگشتان,مهارت های لمسی ودر نهایت افزایش عملکرد های دستی نظیر: بهبود و خوانا تر شدن دست خط ,بهبود مهارت های ترسیمسی و... اشاره دارد. این بخش در بزگسالان نیز فعال می باشد که شامل درمان ضایعاتی نظیر
  • عوارض پس از جراحی
  • صدمات اعصاب
  • صدمات پس از سوختگی
  • شکستگی ها
  • ارتریت دست
  • سندروم های مختلف
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن