گروه درمانی

گروه درمانی

این تکنیک برای بهبود مهارت های اجتماعی ایجاد و افزایش استقلال فردی و افزایش اعتماد به نفس در کودکان ایجاد محیطی سالم و شاد و مفرح برای ابراز هیجانات, لذت بردن از تعلق داشتن به گروه و افزایش میل برقرای ارتباط ,افزایش مهارت ابراز وجود در محیط های گروهی ,بهبود توجه و تمرکز,کاهش مشکل رفتاری (لجبازی ,پرخاشگری) بهبود مهارت های حسی حرکتی در کودکان به کار می رود
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن