بازی درمانی

بازی درمانی

به روان درمانی کودکان بازی درمانی گفته می شود. کودکان خردسال از طریق بازی راحت تر از صحبت کردن می توانند احساس و تخیلات خود را بیان کنند. بازی برای کودکان فعالیتی مهم است که به رشد انها کمک می کند و به طور طبیعی درمان کننده نیز است. بازی درمانی یک فن تخصصی برای درمان برخی مشکلات دوران اولیه کودکی است که از اصول روان کاوی نشات گرفته می شود.
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن