تست هوش

تست هوش(IQ)

در این بخش با بهره مندی از معتبر ترین تست های هنجار در این زمینه به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کارکرد های شناختی و روانشناختی می پردازد از جمله این تست ها می توان به ازمون گود ایناف(good enough) و وکسلر اشاره کرد
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن