کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی کودکان

کاردرمانی ذهنی با درنظر گرفتن رابطه بین ذهن و جسم، ذهن و حرکت، ذهن و گفتار، ذهن و یادگیری یک سری برنامه ریزی های منسجم در رابطه با ناتوانایی هایی در کودکان به کار میرود.
این ناتوانایی ها عبارتنداز:
ضعف تصویر بدنی، ضعف مهارت های حرکتی ظریف و درشت دست، مشکل در سیستم وستیبولار(ترس از ارتفاع)، اختلالات درک بینایی_فضایی فقدان وضعف در مهارت های ترسیمی اختلالات حسی، مشکلات مخچه ایی و کلیه ناتوانی های ذهنی کودک کودکانی که به این حیطه از کاردرمانی نیازمند میباشند شامل:
اختلالات نافذ رشدی، اتیسم، اختلالات یادگیری، مشکلات حافظه ، مشکلات نوشتاری کودکان باتاخیر رشدی، کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان کلامزی( دست و پا چلفتی) بیش فعالی و نقص توجه...
کاردرمانگر ذهنی با استفاده از تکنیک های درمانی و رفتاری، بازی درمانی، حرکت درمانی و اتاق تاریک . مشکلات این کودکان را تاحد امکان بهبود می بخشد.
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن