تیم ما

بهنام اسماعیل نژاد


کارشناس تخصصی کاردرمانی مدیر مرکز توانبخشی شفامهر فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی با بیش از ۵ سال سابقه تخصص در حیطه های: جسمی کودکان ، جسمی بزرگسال ، ذهنی کودکان، (SI).(pm).(cogntive) درمانگر تخصصی کودکان با مشکلات بیش فعالی، نقص توجه تمرکز، کودکان اوتیسم.اختلالات یادگیری سنین مدرسه و کودکان با مشکلات رفتاری شدید

سرکارخانم سمیه میرزازاده


کارشناس تخصصی کاردرمانی مدیر مرکز توانبخشی شفامهر فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی با بیش از ۵ سال سابقه تخصص در حیطه های: جسمی کودکان ، جسمی بزرگسال ، ذهنی کودکان، (SI).(pm).(cogntive) درمانگر تخصصی کودکان با مشکلات بیش فعالی، نقص توجه تمرکز، کودکان اوتیسم.اختلالات یادگیری سنین مدرسه و کودکان با مشکلات رفتاری شدید
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن