کاردرمانی جسمی کودکان

این بخش به ارایه انواع مداخلات جسمی حرکتی برای کودکانی با سطوح مختلف مشکلات می پردازد و با استفاده از کارشناسان مجرب تلاش میکند مشکلات مراجعان گرامی را در زمینه جسمی.تعادلی و حرکتی به حداقل برساند.
دراین بخش از فعالیت هایی مانند: بازی ویا تکنیک هایی مانند وضعیت دهی بیمار استفاده می شود که علاوه بر ایجاد کمترین عوارض برای بیمار باعث ایجاد کنترل حرکتی و نظارت سطح بالای مغز بر حرکت میشود که این امر بسیار موثر ومفید درایجاد و پایداری حرکت می باشد. موارد کاربرد:
 • درمان اختلالات حرکتی کودکان فلج مغزی(cereblar palsy)
 • کودکان تاخیرحرکتی(motor Delay)
 • صلاح الگوی حرکتی نادرست(راه رفتن غلط)
 • اختلالات و بیماری های عصبی و عضلانی(میوپاتی_نوروپاتی)
 • در رفتگی مادرزادی لگن(DDH)
 • اختلالات حرکتی مربوط به سندرم داون
 • هایپوتونی ها
 • عوارض حرکتی در اثر بیماری های متابولیک
 • تورتیکولی(کجی مادرزادی گردن)
 • اختلالات ضعف و تحلیل عضلانی مانند دیستروفی دوشن، ام اس(MS)،اس ام ای(SMA) و گیلن باره
 • درمان صافی کف پا و پنجه روی
 • استفاده از کینزیوتیپ(جهت وضعیت دهی و تقویت عضلات)
 • درمان و پیشگیری مانند:
  تجویز اسپیلنت و وسایل کمکی و وضعیت دهنده
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن