کاردرمانی در کودکان کاشت حلزون وکم شنوایی

کاردرمانی در کودکان کاشت حلزون وکم شنوایی

کودکان کم شنوای شدید و عمیق نسبت کودکان هنجار در طیف گسترده ای از تمرینات حرکتی به ویژه حفظ تعادل اختلاف دارند.
آسیب به بخشهایی از عصب حلزونی – دهلیزی، نه تنها موجب کم شنوایی حسی و عصبی بلکه ممکن است به واسطه آسیب به شاخه دهلیزی این عصب با مشکلات تعادلی نیز همراه باشد. بخش حلزون مسئول شنوایی و بخش دهلیزی مسئول حفظ تعادل در انسان است، اما در حقیقت توانایی شنیدن یک ویژگی ثانویه است، زیرا مسئولیت اصلی ارگان شنوایی حفظ تعادل است و در صورت آسیب به سیستم دهلیزی در افرادی که دچار کم شنوایی حسی –عصبی هستند امکان اختلال تعادل وجود دارد. در این کلینیک درمانگرانی که به صورت تخصصی سابقه همکاری با مرکز توانبخشی شنوایی، گفتار و زبان کودک کم شنوا به مدت چهار سال را داشته اند، با استفاده از تکنیک هایی سعی در بهبود مهارتهای حرکتی این افراد دارند.
کانال شفامهر

You can now follow us on telegram channel.

پیوستن به ما بستن